Babinského bloudění 2021

aneb

podzimní orienťák revírem loupežníka BabinskéhoSAC Bělá pod Bezdězem zve všechny příznivce orientačních závodu do Nové Vsi u Bakova nad Jizerou na 7.ročník Babinského bloudění.
Termín konání je sobota 20.11.2021. Zúčastnit se mohou jak běžci, tak i cyklisté. Pojedete nebo poběžíte podle speciální mapy Lovotína 1:15 000. Na trati bude 14 - 16 kontrol s volným pořadím. Časový limit pro cyklisty bude předběžně 90 minut, pro běžce možná o něco delší. Jestli poběžíte nebo pojedete na kole nam oznámíte až při prezentaci.

Termín konání

sobota 20.listopadu 2021

Pořadatel

SAC Bělá pod Bezdězem

Prezentace

na sále restaurace Na Veselce v Nové Vsi u Bakova n. Jiz. 12.15 - 13.00 hod.

Místo startu a cíle

U restaurace Na Veselce v Nové Vsi u Bakova n. Jiz.

Start závodu

první závodník v 13.15 hod.

Závodní prostor

Nová Ves u Bakova - Rečkov - Maníkovice - Klokočka

Startovné

150 Kč

Kategorie

Muži - kolo
Muži - běh
Ženy - kolo
Ženy - běh

Přihlášky

přihlašování bude ukončeno 18.11. ve 20.00 hod.
Přihlášky na místě budou možné pouze do vyčerpání map!!

Různé

- každý účastník je povinen dodržovat $20, zákona č.289/95 Sb. o lesích, dbát zvýšené opatrnosti v souvislosti s lesními pracemi a možností pohybu strojů a odvozních souprav na lesních cestách a řídit se pokyny osob které zajišťují nebo provádí lesnické činnosti.

- účastníci jsou povinni dodržovat zákaz přibližovat se na vzdálenost menší než 50 m od místa těžby dřeva, nebo jiné mechanizované činnosti, na méně než 20 m k probíhající nakládce dřeva na nákladní automobily a sedat nebo lézt na skládky dříví apod.

- pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- ÚČASTNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!!!

Případné další informace najdete na webu: www.sacbela.cz

Děkujeme

Státnímu podniku Lesy České republiky za umožnění pořádat Babinského bloudění 2021 na území pod jeho správou.

Jsou to i vaše lesy chovejte se tady ohleduplně


Restauraci Na Veselce Nová Ves u Bakova nad Jizerou za poskytnutí prostor k pořádání závodu.