ZIMNÍ POHÁR GROG CUP 2022

Předvánoční časovka "Okolo Lovotína"

Sponzor závodu:

Restaurace Na Veselce Nová Ves u Bakova n. Jiz.

Uplynul nám další rok a to znamená, že se blíží termín konání předvánoční časovky "Okolo Lovotína", která zahájí další ročník Grog cupu. Dovolujeme si tedy upozornit všechny cyklisty na poslední předvánoční sobotu, kdy se koná 19. ročník této předvánoční časovky. Start závodu je ve 13.30 hod., prezentace závodníků 12.30 - 13.10 hod. v restauraci Na Veselce v Nové Vsi u Bakova n. J., startovné 20 Kč + zabalený drobný vánoční dárek. Doufáme, že letos nás příroda jako loni nezklame a napadne nám dostatek sněhu. Na trati vás bude opět čekat vánoční překvapení. Po závodě pokračujeme tradičním vánočním posezením.

Upozorňujeme účastníky závodu, že dle aktuálních vládních nařízení proti COVID-19 jsme povinni při prezentaci na této akci zkontrolovat u všech účastníků platný doklad o bezinfekčnosti, tzn. očkování, prodělané onemocnění. Pokud toto při prezentaci nepředložíte, nebudete moci startovat v tomto závodě.

Termín konání

sobota 18.prosince 2021

Prezentace

12.30 - 13.10 hod.

Místo startu a cíle

Nová ves u Bakova n. Jiz.

Start závodu

13.30 hod.

Trať závodu

Okolo Lovotína. Na trase Vás budou čekat různé nástrahy a proto jsou povinné cyklistické přilby.

Startovné

20Kč + zabalený vánoční dárek

Vyhlášení výsledků

se koná ve stylu vánočním v restauraci Na Veselce, po dojetí posledního závodníka do cíle závodu. Po skončení závodu následuje tradiční Předvánoční posezení.

Ceny

Co si nadělíte.

Různé

- každý účastník je povinen dodržovat $20, zákona č.289/95 Sb. o lesích, dbát zvýšené opatrnosti v souvislosti s lesními pracemi a možností pohybu strojů a odvozních souprav na lesních cestách a řídit se pokyny osob které zajišťují nebo provádí lesnické činnosti.

- účastníci jsou povinni dodržovat zákaz přibližovat se na vzdálenost menší než 50 m od místa těžby dřeva, nebo jiné mechanizované činnosti, na méně než 20 m k probíhající nakládce dřeva na nákladní automobily a sedat nebo lézt na skládky dříví apod.

- pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé ani jimi způsobené

- ÚČASTNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!!!

Děkujeme

Státnímu podniku Lesy České republiky za umožnění pořádat Okolo Lovotína 2021 na území pod jeho správou.

Jsou to i vaše lesy chovejte se tady ohleduplně